Imamo nekoliko vrsta usluge servisa.

  1. “klasična” – usluga servisa koju obavljamo na lokaciji centralnog servisa u Splitu.
  2. “servis u kući” – servisne usluge koje možemo obaviti na vašoj lokaciji. Ova usluga dostupna je samo u Splitu.
  3. “udaljene podrška preko Google Remote Desktop” – dostupna na području cijele Hrvatske. Uputstva za korištenje na Google Remote Desktop Uputstva.